O webu | Once Upon a Time

O webu

Once Upon a Time, its names, characters, and images are copyright © ABC and its related entities.

Stránky slouží jako informační a nemají v úmyslu jakkoli poškozovat ABC a ostatní vlastníky práv, všechny obrázky, videa a další propagační materiály zůstávají v jejich vlastnictví. Texty na stránkách jsou pak majetkem autorů webu. V případě jakýchkoli problémů s licencemi nebo autorskými právy nás kontaktujte.

Stránky byly založeny 15. listopadu 2011 a jsou součástí sítě SFF Ring, která sdružuje nejen stránky se sci-fi, fantasy a hororovou tématikou. Stránky byly k datu 13. 6. 2017 zakonzervovány a ukončeny.